Senaste nytt

2020-01-27

Alla inomhusplatser är nu bokade. Ni som har missat att boka inomhus kan vi sätta upp er på väntelista. Om det blir återbud eller om vi kan erbjuda en alternativ lösning.

Utomhus har vi fortfarande gott om platser. Hotellrummen på Gränsö slott börjar också ta slut, men det finns gott om alternativ inne i Västervik.

Vi har nu utställare från Finland, Danmark och Norge förutom Sverige. Bokade utställare

2020-01-20

Vi har ett fantastiskt gensvar från nya och gamla utställare, i dagsläget har vi bara 4 monterplatser kvar inomhus. Även Gränsö slottshotell börja bli fullbokat, finns bara 14 rum kvar där.

Det är gott om utomhusplatser kvar då vi förfogar över stora ytor inom slottsområdet.

Vill du snabbt se bokningsläget och vilka utställare så gå in på: Bokade utställare

2019-12-21

Nu har vi  fyllt  60 % av våra inneplatser! 

God Jul & Gott Nytt År!

2019-11-13

Nu har vi redan fyllt ca 40 % av våra inneplatser! 

2019-11-07

Nu öppnar vi bokningarna till mässan. Välkomna med anmälan. Redan bokade utställare Bokade utställare

2019-10-01

Nu smygstartar vi bokningarna inför 6-7 maj 2020. Bokade utställare

Möjlighet att hänga på Befälsföreningens resa till Interschutz i Hannover 2020. Mejla info@westervik247.se om du är intresserad.

2019-05-10

Under två intensiva dagar har vi haft utställare i 31 montrar inomhus och 22 utställare utomhus. Det är betydligt fler än tidigare år. Vi har dessutom haft fler besökare än tidigare. Ett stort tack till alla besökare och utställare!

Välkomna igen i maj 2020 på Gränsö slott onsdag-torsdag vecka 19 alt vecka 20. 

2019-05-03

Nästa vecka öppnar vi äntligen. Fler utställare än tidigare både ute och inne. Vi har passerat 50 st i nuläget. Många möjligheter att provköra, bl a uppgraderad bandvagn, olika brand- och räddningsbåtar, drönare, rökdykarsimulator.

2019-04-25

Program för aktiviter publicerat under "Program". 30 bokade platser inomhus och 19 utomhus. 

2019-04-11

Inomhusplatserna börjar ta slut. Fler utställare än någonsin, 29 platser inomhus och 19 platser utomhus är bokade.  Nu börjar drönarna göra intåg på riktigt, kommer att kunna provköras. På fordonssidan finns de flesta typer av fordon både för terräng som väg. Provkörning av brandbåt och räddningsbåt. Fjolårets skogsbränder kommer också ge avtryck hos utställarna. Fasta och mobila system för övning, utbildning, underhåll, samverkan mm. Personlig skyddsutrustning och säkerhetssystem mm.

2019-03-21

I dagsläget har vi över 40 utställare där många väljer att återkomma år från år men vi har också många nya utställare. De mest långväga utställarna är från Kiruna, Skellefteå, Måndalen i Norge, Arvika och Greve från Danmark. Se under Registrerade eller Utställningslokal för mer information. 

MSB, Trafikverket och Lantmäteriet ska visa ett samverkansprojekt. Målet med projektet är att så många blåljusaktörer som möjligt ska ha samma bakgrundskartor i sina system.

2019-03-20

När vi startade 2016 sa vi blygsamt att det var en minimässa. Nu kan vi kalla oss nordens största årliga fackmässa för brand och räddning.

2019-01-08

Gott Nytt År!

För fyra år sedan startades Brand & Räddning, en mässa där leverantörer av utrustning och tjänster visar upp sig. Våra besökare kom första året från främst södra och mellersta Sverige, men allteftersom har spridningen blivit större.

Vi skiljer oss från andra liknande mässor där oftast föredrag och seminarier dominerar. Vi hyr in oss på Gränsö slott och har tillgång 800 kvm inomhus och många tusen kvm utomhus. För de utställare som har båtar, länsor, pumpar mm förfogar vi också över brygga och strand. Nytt för i år är att vi har inbjudit helikopterföretag och redan har vi en utställare som kommer med en helikopter.

I dagsläget har vi 16 platser kvar inomhus (av 36). Utomhus har vi nästan obegränsat med utrymme. Plats för större fordon, tält, utställningsvagnar, båtar och helikoptrar mm.

2018-12-17

Glädjande är att redan en tredjedel av platserna är bokade. Inomhus når vi snart hälften av platserna. Utomhus har vi stora möjligheter att att ta emot många fler eftersom vi disponerar stora gräs- och grusytor. Dessutom förfogar vi över Gränsö slotts gästbrygga och strand, så alla typer av vattenbaserad resurser kan visas. En nyhet är att flera kommersiella helikopterföretag planerar att visa upp sig. Vi disponerar en större gräsyta intill slottsområdet till helikopter. Redan bokade: https://www.westervik247.se/massor/brand-och-raddningsmassan-8-9-maj/utstallningslokal/

God Jul & Gott Nytt År!

2018-11-13

Vår hemsida kommer snart att fungera fullt ut. Av våra utställare i maj har redan elva stycken reserverat platser 2019.

Vi ser med spänning fram mot hur årets extrema händelser avspeglar sig.

2018-08-25

Vi bokade in 2019 års mässa redan innan vi avslutade mässan 2018. Mässdagar är 8-9 maj med uppdukning den 7 maj. Finns också stora möjligheter att boka in egna möten, konferenser mm före under och efter mässan.

De extrema händelserna under sommaren med stora skogsbränder i vårt land sätter focus på många områden inom räddningstjänsten. Snabb upptäckt, snabb och massiv insats, teknik och taktik, personligt skydd och ergonomi, uthållighet, samverkan, kommunikation, underhåll teknik och personal, resursbrister, ledning och samordning mm. En nationellt uppmärksammad fartygsgrundstötning med oljeutsläpp i känslig skärgård har drabbat vårt närområde.

2018-03-13

Drygt två månader kvar. 24 av 36 inomhusplatser och 9 utomhus (Båtar och fordon)

Länk till program här: Utställare och program

2018-01-24

PO Malmqvist UTKIKEN är en av våra utställare. Ett suveränt tillfälle för både besökare och leverantörer att få del av det SENASTE inom räddningstjänstens alla områden!

2018-01-24

21 av 36 inomhusmontrar är i dagsläget bokade samt 7 utomhusplatser

2018-01-16

Nu finns en anmälningslänk för besökare inlagd. Gå in under "Jag är besökare"

2018-01-16

Nätverksträff för "Drönare inom räddningstjänsten" lunch-lunch äger rum i Västervik 15-16 maj. Deltagarna hälsas välkomna till mässan.