Brand och räddning 15-16 maj 2024

Tack alla besökare och utställare!  Mässan blev den största sedan starten 2016. Ca 100 utställare och många besökare. Vi återkommer inför Brand & Räddning 2024 15-16 maj. 

  

Företag / organisation

Utställningsplats

Fakturering

Utställning/mässan kommer faktureras av Westervik 24/7 AB.

Aktiviteter

Meddelande / notering