Brand och räddning 15-16 september 2021

Vi inbjuder till en fackmässa för Brand & Räddning förmiddag den 15 september till lunch den 16 september 2021 i Västervik. (OBS framflyttad pga pandemin)

Vi kommer att hålla till på Gränsö Slott som är en hotell- och konferensanläggning som ligger ca 5 km ifrån Västerviks stad och erbjuder fri parkering och en fantastisk miljö intill Östersjön. 

Vi har en ca 800 kvm stor öppen modern inomhushall med möjligheter att även använda utomhusytor för exempelvis fordon samt ett antal bryggplatser. I utställningshallen finns en scen och en mindre sal som Speakers Corner. Se vidare länken till Gränsö hemsida: www.granso.se  

Kostnaden för att vara med som utställare är 7900 kr exkl moms för inomhusplats på ca 9 kvm eller utomhusplats på max ca 40 kvm. Innemonter har bakvägg/skärm, bord och stol. Samtliga platser har tillgång till 220 V. I utställarplatsen ingår två luncher samt grillbuffé för en person. För plats både ute- och inneplats är kostnaden 11500 kr exkl moms. För detta alternativ ingår två luncher samt grillbuffé för två personer. För ytterligare personer tillkommer max 700 kr/person exkl moms.  

Vi har reserverat alla rum på hotellanläggningen. Bokas via Marie-Louise Lindahl 0490-824 31. Det finns även en mängd andra boenden i olika prisklasser. (Boende i Västervik

Genom upplägget förmiddag dag 1 till  lunch dag 2 avser vi att kunna locka besökare från räddningstjänstorganisationer från i första hand södra och mellersta Sverige. Vi vet dock efter fyra år att vi får besökare även längre ifrån. 

2019 hade vi besökare från mer än 25% av landets räddningstjänstorganisationer och över 50 utställare. De flesta utställarna är från Sverige men även några från Norge, Finland och Danmark.

2020 fick vi av kända skäl ställa in. De flesta anmälda 2020 står kvar med sin anmälan till 2021. Därför kan vi inte garantera plats i vår stora utställningshall. Vi har också tillgång till en mindre utställningshall men vi arbetar på att få till ytterligare inomhushall om behov finns. 

Vi kan komma att förändra upplägget beroende på om det fortfarande finns restriktioner.

 

Frågor till:

Pierre Strid / 070-571 64 37 / Pierre@westervik247.se

Peter Helge /  Peter@westervik247.se

OBS! Ange i Meddelande/Notering om ni är fler än en person i montern samt namn på de som står i montern. När du anger antal personer så skriv bara siffran.

 

Företag / organisation

Utställningsplats

Fakturering

Utställning/mässan kommer faktureras av Westervik 24/7 AB.

Aktiviteter

Meddelande / notering