Senaste nytt

 

2019-08-25

Vi bokade in 2019 års mässa redan innan vi avslutade mässan 2018. Mässdagar är 8-9 maj med uppdukning den 7 maj. Finns också stora möjligheter att boka in egna möten, konferenser mm före under och efter mässan.

De extrema händelserna under sommaren med stora skogsbränder i vårt land sätter focus på många områden inom räddningstjänsten. Snabb upptäckt, snabb och massiv insats, teknik och taktik, personligt skydd och ergonomi, uthållighet, samverkan, kommunikation, underhåll teknik och personal, resursbrister, ledning och samordning mm. En nationellt uppmärksammad fartygsgrundstötning med oljeutsläpp i känslig skärgård har drabbat vårt närområde. Alla dessa händelser visar 

 

2018-03-13

Drygt två månader kvar. 24 av 36 inomhusplatser och 9 utomhus (Båtar och fordon)

Länk till program här: Utställare och program

2018-01-24

PO Malmqvist UTKIKEN är en av våra utställare. Ett suveränt tillfälle för både besökare och leverantörer att få del av det SENASTE inom räddningstjänstens alla områden!

2018-01-24

21 av 36 inomhusmontrar är i dagsläget bokade samt 7 utomhusplatser

2018-01-16

Nu finns en anmälningslänk för besökare inlagd. Gå in under "Jag är besökare"

2018-01-16

Nätverksträff för "Drönare inom räddningstjänsten" lunch-lunch äger rum i Västervik 15-16 maj. Deltagarna hälsas välkomna till mässan.